Cerberus FIT 360: Oferta Specjalna

Specjalna oferta na zestaw adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej Cerberus FIT FC360

Skuteczne zwiększenie bezpieczeństwa w małych i średnich obiektach dzięki prostej i elastycznej centrali Cerberus FIT FC360

Zestaw w specjalnej ofercie: 5 699,00 zł netto 

 • Centrala adresowalna*                                                FC361-ZZ -1 szt.
 • Czujka optyczna dymu z gniazdem                             OP720 – 30 szt.
 • Czujka wielodetektorowa z gniazdem                        OH720 – 2 szt.
 • ROP z obudową                                                              FDM221 – 3 szt.
 • Moduł 1 wej./1 wyj. z obudową                                FDCIO221  – 2 szt.
 • Sygnalizator akustyczny                                               ROLP R/S– 1 szt.

*Na podstawie obliczeń należy dobrać i dokupić akumulatory.
Więcej informacji na temat oferty specjalnej uzyskasz, kontaktując się z naszym pracownikiem (KONTAKT).

Oferta specjalna obowiązuje od 4.05 do 30.09.2018 r.

O systemie sygnalizacji pożarowej Cerberus FIT FC360

System Cerberus FIT serii FC360 jest idealnym rozwiązaniem ochrony przeciwpożarowej dla niewielkich obiektów. Stanowi centrale sygnalizacji pożarowej FC360, jak również czujki i urządzenia peryferyjne z oferty zaawansowanego systemu Cerberus PRO.

Zaawansowane bezpieczeństwo pożarowe

Niezależnie od obiektu bezpieczeństwo ludzi i ochrona mienia jest zawsze głów- nym zagadnieniem. Zdarzenia poża- rowe zagrażają życiu ludzi i wiążą się ze stratami finansowymi.

Cerberus TM FIT jest idealnym rozwiąza- niem do niezawodnego zabezpieczenia przed pożarem i jego konsekwencjami małych i średnich obiektów. System sygnalizacji pożarowej serii FC360 jest łatwy w instalacji, uruchomieniu i późniejszej konserwacji. Sercem systemu jest adresowalna 1-pętlowa centrala, która może współpracować z maksymalnie 126 urządzeniami C-NET. Możesz je wybrać z szerokiej oferty bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens, która pokrywa wszelkie rodzaje zastosowań.

Idealny do niewielkich obiektów

Cerberus FIT jest idealnym rozwiązaniem do małych i średnich obiektów, takich jak:

 • Domy opieki
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Szkoły Sklepy w centrach handlowych
 • Hotele i hostele
 • Mniejsze obiekty przemysłowe
Łatwe w obsłudze centrale sygnalizacji pożarowej

W sytuacjach awaryjnych konieczna jest szybka i pewna reakcja. Dlatego kompaktowe centrale serii FC360 mają prosty i intuicyjny interfejs użytkownika. Ikony, wskaźniki LED i przyciski ułatwiają obsługę, a informacje są wyświetlane w jasny i przejrzysty sposób – co ogranicza do minimum konieczność szkolenia.

Inteligentne narzędzia zwiększające wydajność

Dzięki Cerberus FIT instalacja, uruchomie- nie i konserwacja są bardzo łatwe. Wbudo- wany Panel Configurator umożliwia łatwe uruchomienie, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Desktop Editor umożliwia wygodne wprowadzanie zmian w konfiguracji.

Najwcześniejsza i najbardziej niezawodna detekcja

Najwcześniejsza detekcja jest niezbędna do zapewnienia szybkiej reakcji. Szeroka gama czujek Cerberus oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić szybką i niezawodną detekcję w dowolnym środo- wisku. Zapewnia również dostęp do unikal- nej technologii ASAtechnologyTM firmy Siemens. Neuronowe czujki ASA umożliwiają zaawansowaną analizę sygnału i możliwość wyboru pomiędzy zestawami parametrów. W rezultacie wyróżniają się doskonałymi właściwościami wykrywania i odpornością na fałszywe alarmy. A nawet dając na to gwarancję.

Wczesne alarmowanie i sprawna ewakuacja

Od sygnalizatorów akustycznych i optycz- nych po ręczne ostrzegacze pożarowe, Cerberus FIT oferuje szeroki wybór urzą- dzeń peryferyjnych zwiększających bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia alarmowe są konfigurowalne i mogą być przypisane do matrycy przyczyny i efektu, co umożliwia tworzenie scenariuszy ewakuacji.

Dostępność systemu – made by Siemens

Wszystkie czujki i urządzenia peryferyjne posiadają zintegrowane izolatory zwarć i są połączone z centralą FC360 za pomocą pętli. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo w przypadku jeśli linia zostanie przerwana w jednym punkcie, informacje automatycz- nie są przekazywane z drugiego końca do centrali. Ponieważ wszystkie urządzenia są zasilane po pętli, wymagane jest mniej okablowania. Nawet panele strefowe są również zasilane z pętli.

Otwartość systemu i konserwacja

Cerberus FIT jest systemem otwartym:
po instalacji i uruchomieniu możesz wybrać dowolnego przeszkolonego dostawcę usług konserwacji.

Zgodność z normami i standardami

Cerberus FIT jest systemem sygnalizacji pożarowej zgodnym z normą EN. Przeba- dany i certyfikowany przez niezależną jed- nostkę certyfikującą LPCB. Zaufaj dobrze znanej jakości i sprawdzonym rozwiązaniom firmy Siemens – zwiększ swoje bezpieczeństwo dzięki Cerberus FIT.

Broszura do pobrania TUTAJ