Dzwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) to taki system, który podnosi bezpieczeństwo w budynku. Jest szeroko stosowany  do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora. Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Popularne produkty:

PLENA BOSCH, PAVIRO BOSCH, PRAESENSA BOSCH

Sprawdź oferowane produkty naszych partnerów:

Nie znaleziono żadnych pól.