Zdalny, bezdotykowy pomiar temperatury

Systemy TermowizyjneRozwiązania termowizyjne do pomiaru temperatury, z wieloma produktami i szerokim zakresem zastosowań, zostało zaprojektowane, aby uzyska szybki, bezpieczny i nie wymagający kontaktu pomiar w miejscach publicznych. 

Popularne produkty:

Kamery termograficzne;  Terminale MinMoe; DeepinMind NVR; Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa 

Sprawdź oferowane produkty naszych partnerów:

Zalety Technologii Termowizyjnej:
  • Dzięki Technologii AI kamery termograficzne wykrywają tylko temperaturę powierzchni skóry, co ogranicza fałszywe alarmy z innych źródeł ciepła.
  • Algorytm adaptacyjny zapewnia kompensację zmian temperatury otoczenia oraz odległości od mierzonego obiektu dla uzyskania najwyższej dokładności.
  • Technologia termowizyjna została szeroko zastosowana w scenariuszach badań temperatury, ponieważ oferuje dużą elastyczność i wydajność we wstępnym badaniu przesiewowym celem skierowania na dokładne badania medyczne.

Do czego służą systemy termowizyjne?

Systemy termowizyjne są to urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów. To inaczej: odwzorowanie obrazu termalnego obiektów.

Jak działają systemy termowizyjne?

Kamery termowizyjne działają na zasadzie przetwarzania promieniowania podczerwonego, emitowanego lub odbitego przez te obiekty, na sygnał elektryczny. Następnie na obraz oglądany na ekranie, tzw. termogram. Składa się z układu optycznego, detektora promieniowania podczerwonego (zwykle półprzewodnikowego, głównie z krzemu Si, tellurku kadmu i rtęci CdHgTe lub antymonku indu InSb) wraz z układem chłodzenia, elektronicznego toru wzmacniania, przetwarzania i wizualizacji (w kolorach lub w odcieniach szarości).

Układ optyczny w kamerach termowizyjnych składa się zwykle z: obiektywu, układu przeszukiwania (zespołu mechaniczno-optycznego złożonego z drgających lub wirujących zwierciadeł), którego zadaniem jest stopniowe (punkt po punkcie) odbieranie informacji z obserwowanego obiektu, oraz układu skupiającego promieniowanie i kierującego je na detektor. Detektory, przetwarzające promieniowanie na sygnał elektryczny, to zwykle tzw. detektory termiczne. Przykładem takich detektorów są bolometryczne (bolometr), piroelektryczne (piroelektryczność) lub fotonowe (półprzewodnikowe, o działaniu opartym na zjawiskach fotoelektrycznych); detektor może stanowić pojedynczy element, częściej składa się z wielu elementów w postaci linijki lub matrycy. Do przedstawiania obrazu termalnego badanego obiektu przez kamery termowizyjne służą monitory kolorowe lub monochromatyczne.