Zewnętrzny sygnalizator głosowo-optyczny SGO-PGZ3 posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB:

  • Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0823
  • Świadectwo dopuszczenia nr 4629/2022

Przeznaczenie:

Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgz3 przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje błyskowy sygnał optyczny (zgodnie z normą EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-Pgz3 przeznaczony jest do pracy na zewnątrz budynku, może być również montowany wewnątrz pomieszczeń.

 

SAOZ-Pk2_3
SAOZ-Pk2_4
SAOZ-Pk2_2
SAOZ-Pk2_6

Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowanym głośnikiem oraz układem elektronicznym, klosza przykrywającego źródło światła oraz pokrywy z otworami umożliwiającymi emitowanie dźwięku ze znajdującego się w środku głośnika. Pod pokrywą umieszczone są: złącze zasilające, złącze do podłączenia wyłącznika WSD-1, złącze do realizacji synchronizacji, złącze micro USB oraz potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku. Złącze zasilające posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+1”, „+2”, „GND”. Podłączenie napięcia do wejść sygnalizatora umożliwia odtwarzanie komunikatów zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej. Złącze USB służy do kopiowania komunikatów z komputera PC do pamięci wewnętrznej sygnalizatora. Sygnalizator umożliwia odtwarzanie jednego z 18 wzorów sygnału akustycznego lub brak sygnału akustycznego. Fabrycznie sygnalizator ma w pamięci zapisane trzy komunikaty oraz ustawioną syrenę pożarową.

 

Materiały do pobrania:

Zachęcamy do bardziej szczegółowego poznania nowego produktu od W2.