Roger Nowości w ofercie

Roger Nowości w ofercie:

 • Kontroler dostępu do szafek RCC512
 • Zamek apartamentowy ADL-2
rcc512-hr
Kontroler szafkowy RCC512

Roger Nowości w ofercie.

Kontroler szafkowy RCC512 umożliwia elektroniczną kontrolę dostępu do szafek, skrytek, schowków itp.

Jak to działa

Szafki podłączane są do kontrolera za pośrednictwem ekspanderów RCCX8. Każdy ekspander umożliwia podłączenie 8 szafek. W sumie kontroler może obsługiwać do 512 szafek.

Sterowanie dostępem do szafki odbywa się za pośrednictwem zamka elektrycznego. Szafka może być wyposażona w czujnik otwarcia oraz sygnalizator zajętości.

Szafki można podzielić na grupy (np. o różnych wielkościach) i określić dla nich indywidualne prawa dostępu. Kontroler może pracować w trybie z szafką przydzielaną na żądanie lub szafką przypisaną na stałe do użytkownika. W tym drugim przypadku, w zależności od wybranego trybu pracy do skrytki można przypisać wielu użytkowników lub odwrotnie, wiele szafek do jednego użytkownika.

Kontroler udostępnia również tzw. tryb przechowalni, który umożliwia użycie szafki przez osobę, która nie posiada identyfikatora i posługuje się wydanym jednorazowo kodem PIN.

Kolejnym trybem pracy jest tryb automatu pocztowego, w którym użytkownik z tzw. uprawnieniem listonosza deponuje przedmioty (przesyłki), które są następnie odbierane przy użyciu kodu jednorazowego.

Dostęp do szafek może odbywać się z poziomu dotykowego panelu kontrolnego lub zewnętrznych czytników serii MCT (Roger). W tym drugim przypadku każdy z czytników może kontrolować dostęp do powiązanej z nim grupy szafek. Identyfikacja użytkowników systemu odbywa się za pośrednictwem karty zbliżeniowej i/lub kodu PIN. Do panelu kontrolnego można dołączyć zewnętrzny czytnik identyfikacji z interfejsem Wiegand lub RS485 (Roger).

Czytnik zewnętrzny może być wykorzystywany w zastępstwie lub współbieżnie z czytnikiem zbliżeniowym wbudowanym w dotykowy panel kontrolny. W szczególności do panelu kontrolnego można podłączyć czytnik linii papilarnych RFT1000 (Roger) lub czytnik MCT80M-BLE umożliwiający identyfikację za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Oprogramowanie

Proste, bazujące na symbolach graficznych oprogramowanie panelu kontrolnego powoduje, że jego użytkowanie można rozpocząć już po krótkim instruktażu. Kontroler (Roger Nowości w ofercie) RCC512 może pracować w trybie autonomicznym lub sieciowym.

W trybie sieciowym konfiguracja i monitorowanie systemu szafek jest realizowane z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu RACS 5 (VISO v2) a użytkownicy mogą posługiwać się tymi samymi identyfikatorami, co w systemie kontroli dostępu.

W wariancie autonomicznym kontroler może być zarządzany z poziomu dotykowego panelu kontrolnego lub zdalnie, z poziomu przeglądarki internetowej. Zarządzanie zdalne kontrolerem jest realizowane za pośrednictwem sieci LAN (Ethernet lub Wi-Fi). Dla autoryzowanych partnerów Roger udostępniany jest pakiet oprogramowania SDK umożliwiający integrację systemu w obcych rozwiązaniach.

(Roger Nowości w ofercie)

Jak zamawiać?

 • RCC512
  Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel sterujący 7”; praca autonomiczna lub sieciowa w systemie RACS 5
 • RCC512-SI-LIC
  Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdą grupę 32 szafek wymagana jest osobna licencja
 • RCC512-AW-LIC
  Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu przeglądarki internetowej
 • RCC512-1C-LIC
  Licencja na obsługę 1 szafki

(Roger Nowości w ofercie)

ADL-2 Zamek apartamentowy

Zamek ADL-2 umożliwia zdalne zarządzanie dostępem do apartamentów B&B bez konieczności przekazywania kluczy lub kart zbliżeniowych na miejscu.


Dzięki zdalnemu wydawaniu identyfikatorów gościom zamek pozwala na realizację „wirtualnej recepcji”. Dostęp do pomieszczenia następuje po wpisaniu kodu PIN.


Zamek konfigurowany jest za pomocą narzędziowej aplikacji mobilnej RogerMDM, która dodatkowo umożliwia odczyt historii wejść do pomieszczenia.

Zamek ADL-2 można zamontować na większości drzwi, z wykorzystaniem istniejącego zamka wpuszczanego.

Źródło wszystkich informacji: TUTAJ oraz TUTAJ
Nie znaleziono żadnych pól.