SSP

SSP

System sygnalizacji pożarowej i oddymiania Białystok

System sygnalizacji pożarowej to podstawowy system zabezpieczający jednostki a nawet całe struktury połączonych budynków przed rozprzestrzenianiem się ognia. Pełni on często rolę nadrzędną sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa (wentylacją, oddymianiem, kontrolą dostępu). Od kondycji systemu sygnalizacji pożarowej zależy bezpieczeństwo osób oraz mienia znajdujących się w obrębie zabezpieczanego obiektu. System sygnalizacji pożarowej nie jest obowiązkowy dla wszystkich obiektów. Jednak z uwagi na fakt, iż jest to zagrożenie niezmiernie poważne sugerujemy skorzystanie z oferty dedykowanej mniejszym obiektom: małym hotelom, pensjonatom, przedszkolom, szkołom, bibliotekom, budynkom inwentarskim, muzeom, oddziałom banków, archiwom czy mniejszym halom produkcyjno-magazynowym. Takie systemy sprawdzają się również w zabezpieczaniu pojedynczych pomieszczeń, takich jak szatnie, serwerownie czy podręczne magazynki.