Punkty kontrolne

Zbliżeniowy punkt kontrolny, możliwość montażu na zewnątrz budynków oraz na podłożu metalowym.