Project details

  • SATEL: Zalety urządzeń systemu kontroli dostępu ACCO czynią go atrakcyjnym produktem dla firm i instytucji zainteresowanych nadzorem nad przemieszczaniem się osób na obszarze objętym ochroną. Możliwości oferowane przez moduły ACCO pozwalają wybrać najbardziej dopasowane rozwiązanie dla kontrolowanego obiektu.

System kontroli dostępu ACCO, będąc elementem elektronicznych systemów zabezpieczeń, stanowi doskonałe uzupełnienie systemu sygnalizacji włamania i napadu. Rolą nowoczesnego systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione. Stanowi on alternatywę dla tradycyjnych, mechanicznych systemów kontroli dostępu opartych o zwykłe klucze. Funkcjonalność mikroprocesorowych kontrolerów znacząco przewyższa nawet rozbudowane systemy typu „master key”. Za pomocą dedykowanego oprogramowania administrator ma możliwość w bardzo szybki i prosty sposób wybierać osoby, które mają być objęte systemem, ustalać harmonogram przejść i przydzielać dostęp. Jest to jeden z powodów, dla których tak chętnie inwestorzy korzystają z ich możliwości.

System kontroli dostępu ACCO

NASZE CENNIKI

(do pobrania)

Folder FormatMS

Zastosowanie

  • firmy
  • urzędy
  • szpitale

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU

Firmy

System kontroli dostępu wdrożony w firmie pozwala precyzyjnie określić zasady dostępu poszczególnym pracownikom do określonych pomieszczeń. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko utraty zarówno aktywów materialnych, jak też niepowołanego dostępu do informacji o charakterze poufnym i niejawnym.

Szkoły

Systemy kontroli dostępu mogą poprawić bezpieczeństwo w szkołach. Poprzez ograniczenie dostępu z zewnątrz dla osób nieupoważnionych można ograniczyć m.in. coraz częściej pojawiający się w placówkach szkolnych problem handlu narkotykami. Uniemożliwienie uczniom opuszczania szkoły poza wyznaczonymi godzinami eliminuje natomiast kwestię nieusprawiedliwionych absencji.

Szpitale, urzędy, elektrownie, rafinerie, kopalnie i inne budynki użyteczności publicznej
System elektronicznej kontroli dostępu umożliwia personelowi dostęp do różnych stref zgodnie z potrzebami organizacji, podczas gdy osoby postronne mogą swobodnie poruszać się jedynie w wyznaczonych obszarach.

Charakterystyka systemu

System  jest nowoczesnym, modularnym systemem kontroli dostępu. Jego architektura wykorzystuje dedykowane moduły, które mogą pracować samodzielnie, jak też pozwalają na połączenie ich we wspólną sieć. Dzięki temu, z zalet systemu skorzystać można zarówno w prostych systemach kontroli dostępu obsługujących pojedyncze przejścia, jak też w rozległych instalacjach wymagających scentralizowanego zarządzania.

acco-schemat

 

Elastyczna autoryzacja użytkowników

Podstawą działania systemu kontroli dostępu jest autoryzacja użytkowników. Najczęściej stosowanym sposobem autoryzacji w systemie ACCO są karty zbliżeniowe, stanowiące w systemie unikalny identyfikator użytkownika. Alternatywnym sposobem autoryzacji może być hasło wpisywane za pomocą klawiatury terminala dostępu eliminujące konieczność fizycznego posiadania identyfikatora. Tam, gdzie wymagany jest najwyższy stopień bezpieczeństwa można zastosować obie powyższe metody równocześnie. W tej konfiguracji, dostęp przyznawany jest jedynie tym użytkownikom, którzy legitymują się właściwym identyfikatorem zbliżeniowym oraz znają hasła dostępu.

W ramach systemu, dostępne są również kontrolery obsługujące format komunikacji z terminalami Wiegand 26. Pozwalają one na zintegrowanie terminali innych producentów umożliwiając zastosowanie czytników biometrycznych, czy nietypowych formatów kart zbliżeniowych.

Wszechstronna funkcjonalność modułów

Moduły  pozwalają na swobodną konfigurację systemu, dostosowaną do potrzeb administratora kontrolowanego obiektu. Urządzenia wyposażone zostały w szereg rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo, m.in. funkcję anti-passback eliminującą możliwość powtórnego wykorzystania identyfikatora w celu wejścia do strefy chronionej bez uprzedniego jej opuszczenia.

System ACCO pozwala na współpracę z innymi systemami takimi jak sygnalizacji włamania i napadu, czy sygnalizacji pożarowej. Dzięki temu kontrolery mogą zablokować przejścia w przypadku wykrycia włamania, odcinając intruzowi drogę ucieczki i pozostawiając go na terenie obiektu do czasu pojawienia się patrolu agencji ochrony. W połączeniu z systemem sygnalizacji pożarowej, mogą samoczynnie odblokować przejścia w sytuacji pożaru, umożliwiając sprawną ewakuację obiektu w sytuacji wystąpienia zagrożenia.
Urządzenia systemu można wykorzystać również do rejestracji czasu pracy. Wbudowana w moduły funkcjonalność pozwala odróżniać przejścia służbowe od pozasłużbowych, precyzyjnie rejestrując czas przebywania pracowników na terenie zakładu pracy. Oprogramowanie, stanowiące uzupełnienie systemu ACCO, pozwala na odfiltrowanie odpowiednich zdarzeń i przekazanie ich do systemu wspierającego zarządzanie kadrami, realizującego rozliczanie czasu pracy poszczególnych pracowników. Innym sposobem wykorzystania wszechstronności systemu  jest użycie go do nadzorowania obecności osób. Odpowiednie funkcje dołączonego do systemu oprogramowania zarządzającego systemem, pozwalają na przedstawianie raportów obecności i wskazywanie miejsca przebywania określonych osób na terenie objętym kontrolą dostępu.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie systemem

Dużą zaletą systemu jest rozbudowane oprogramowanie ACCO-SOFT-LT pozwalające na łatwe skonfigurowanie systemu i administrowanie nim. Za jego pomocą można zarządzać bazą użytkowników, ustalać ich uprawnienia czy schematy dostępu. Ciekawą funkcją jest również weryfikacja tożsamości za pomocą zdjęcia. W przypadku obiektów, w których realizowana jest ochrona fizyczna, dozorca może szybko zweryfikować tożsamość osoby używającej identyfikatora. Uzupełnieniem możliwości oprogramowania ACCO-SOFT-LT jest funkcja graficznej wizualizacji systemu, prezentująca bieżący stan zarówno samych modułów, jak i kontrolowanych przez nie przejść.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *